top of page
Kim.jpg

ALL WE HAVE IS TIME

Detta kapitel är tillägnat Kim. Du kämpade så modigt.

Rädsla inför döden. Att få en dödsdom. Att tvingas mista någon. Den sorg och saknad. Jag försökte, jag ville rädda dig.

"Of course you don't die. Nobody dies. Death does not exist. You only reach a new level of vision, a new realm of counsciousness, a new unknown world."

Henry Miller

bottom of page