top of page
IMG_0662.jpg

RAPID CYCLING

Att leva med diagnos

This is Jag kan inte skylla på nån annan än mig själv. Men förbryllad som jag är, vill jag visa andra vad det innebär - för mig - att vara bipolär. När den yttrar sig som värst och/eller mest. Det här är inte jag, men ändå jag. Feature Description. Use this space to describe this feature in more detail.

"I am not one person; I am  many people; I do not altogether know who I am"

Virginia Wolf

bottom of page